Roboty budowlane z zastosowaniem przewiertów

Opublikowany dnia gru 29 2013 - 12:17pm przez Miłosz Szewczyk

Obecnie niemalże każda inwestycja budowlana wymaga podłączenia jej do sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, bądź telekomunikacyjnej. Tradycyjne technologie polegające na wykonywaniu głębokich wykopów i układaniu w nich rur i przewodów stają się coraz mniej popularne, często bardzo kosztowne, czasochłonne a w niektórych sytuacjach wręcz niemożliwe.

Budowa obiektu użyteczności publicznej w centrum miasta wymaga podłączenia go do istniejącej sieci z konkretnymi mediami. Niestety zbyt gęsta sieć różnorodnych instalacji nie pozwala na wykonywanie standardowych wykopów. Po pierwsze zabraniają tego niektóre przepisy określające nieprzekraczalne odległości między poszczególnymi instalacjami, na przykład między rurą kanalizacyjną a rurą doprowadzającą gaz. W przypadku gęstego usytuowania równych instalacji w poziomie, jedynym sposobem jest zachowanie wymaganych odległości jest poprowadzenie nowej sieci w głąb gruntu, czyli znacznie poniżej poziomu dotychczasowej sieci uzbrojenia terenu.

Tego rodzaju instalacje nie są możliwe do wykonania metodą wykopową, a jedynym rozwiązaniem mogą okazać się specjalistyczne przewierty wykonywane na dużych głębokościach pod powierzchnią ziemi z dala od istniejącej infrastruktury.

prace-budowlaneNowoczesne technologie z wykorzystaniem przewiertów okazują się niezbędne również w trudnym terenie, na przykład na terenach podmokłych lub leśnych. Zamiast odprowadzania wody gruntowej w celu osuszenia terenu i wykonywaniu trudnych wykopów możliwe jest wykonanie przewiertu, który zastąpi szereg następujących po sobie czynności. Należą do nich: wykonanie osuszającego drenażu, wykopania rowu, zabezpieczeniu przed osunięciem się ziemi w wykopie przy pomocy specjalnego uzbrojonego szalunku, ułożenie rur lub przewodów, zasypanie wykopu i zagęszczenie terenu.

Przewierty sterowane znajdują zastosowanie w gazownictwie, energetyce, telekomunikacji, budownictwie, drogownictwie a także przy budowie sieci wodno – kanalizacyjnych. Można je wykonać w najbardziej trudnych warunkach i terenie, w którym konieczność zastosowania tradycyjnych metod uniemożliwiłoby zrealizowanie konkretnej inwestycji.

Roboty budowlane związane z wykonywaniem przewiertów obejmują w pierwszej kolejności geodezyjne wytyczenie przewiertu, a następnie wykonanie pilotażowego otworu. Kolejnym etapem jest jego rozwiercenie do wymaganej średnicy za pomocą specjalnej głowicy wiercącej i włożeniu w nią rury osłonowej, przewodowej lub kabla.

Precyzyjne sterowanie odwiertem wykonuje się przy pomocy specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej z sondą, która kontroluje i koordynuje na bieżąco drogę przewiertu. Tego rodzaju urządzenie umożliwiają wczesne wykrycie przeszkód na drodze przewiertu i ich ominięcie lub zmianę kierunku lub głębokości wiercenia. W powstały otwór wprowadza się rury osłonowe, przewodowe lub kable.